III. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy

20. - 21. listopadu 2015

OLOMOUC

Konference se koná pod záštitou děkanky PF UP prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc.  

         

Partneři konference

 

 

 

Mediální partneři konference