IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

MEDIACE 2017

27. - 28. října 2017

OLOMOUC

pod záštitou děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D.

 

         

Partneři konference

 

 

 

Mediální partneři konference