IV. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

MEDIACE 2017

27. - 28. října 2017

OLOMOUC

pod záštitou ministra spravedlnosti

JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

a

děkanky Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D.

 

 

Partneři konference