Seznam přihlášených

24.09.2013 21:24

 

 

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. (Západočeská univerzita v Plzni, PF) Název příspěvku: Narovnání v českém a zahraničním trestním řízení

Mgr. Veronika Rajdlová (AK Mgr. Veronika Rajdlová)

JUDr. Hana Potůčková (AK)

Mgr. Bc. Michal Březovják (AK)

Mgr. Mgr. Pavla Ládová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                           

JUDr. Ema Tomšová, Ph.D. (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.)

PhDr. Květa Hurníková (OA a VOŠS, p.o., Ostrava-Mariánské Hory)

JUDr. Anna Márová, LL.M. (Česká advokátní komora)

Mgr. Lea Dallal 

Zbyněk Filinger

Markéta Pavlová (Městský úřad Nové Město nad Metují)

Mgr. Elena Mešková (Asociace mediátorů ČR) Název příspěvku: Postavení AMČR v oblasti mediace. Zkušenosti z rodinné mediace v AMČR

PhDr. Tatjana Šišková (Asociace mediátorů ČR) Název příspěvku: Mediace jako interdisciplinární obor

MVDr. Zuzana Růžičková (Honesta, s.r.o.)

Bc. Dana Vrabcová (Asociace mediátorů ČR) Název příspěvku: Mediace jako profese

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D. Název příspěvku: Mediácia a jej modifikácie v prípadoch sexuálneho zneužívania detí

Mgr. Ing. Pavla Ranglová 

Mgr. Olga Hrdinová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

Mgr. Jana Záchová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

Bc. Lucie Bartošová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

JUDr. Jiřina Surynková (AK)

Mgr. Šárka Chytilová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Ministerstvo spravodlivosti SR) Název příspěvku: Stav riešenia trestných vecí mediátorom v SR

Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR) Název příspěvku: Aktuální otázky z oblasti mediace s akcentem na problematiku uznávání odborné kvalifikace

Mgr. Pavel Bednařík (Ministerstvo spravedlnosti ČR) – příspěvek s Mgr. Antonínem Stanislavem

Mgr. Veronika Navrátilová (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, PF). Název příspěvku: Mediace v pracovněprávní oblasti.

JUDr. Soňa Pospíšilová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                             

Mgr. Petr Prchal (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                                       

Mgr. Žaneta Vítů (AK)

Ing. Pavel Čech (EDUCO CENTRUM s. r. o.) Název příspěvku: Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost

Mgr. Lucie Butorová (EDUCO CENTRUM s. r. o.)

Šárka Gondeková (student PF UP)                                                                              

Václav Jiřička, PhDr. (Vězeňská služba ČR)

Mgr. Ivo Heger (PF UP) Název příspěvku: Vyjednávání čili nedílná součást mediace

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M. (PF Univerzita Karlova v Praze)- vedení sekce 2. Mediace jako metoda

JUDr. Renáta Dolanská (AK Košice)- vedení sekce 4. Aplikační oblasti mediace

Mgr. Marek Juráš (PF UP)                                                                                            

Mgr. Vladimíra Jůzová (TREMEDIAS)

Mgr. Dagmar Ondráčková (TREMEDIAS)

Mgr. Alena Dzurňáková (TREMEDIAS)

Mgr. Andrea Svobodová (bez organizace)

Ing. Petr Hruška (zapsaný mediátor)

Ivana Chudárková, Dis.(PORTIMO o.p.s.)

Mgr. Kamil Raszka (Centrum sociální pomoci Třinec, p.p.)

Mgr. Michaela Kašparová (Univerzita Karlova)

Mgr. Aleš Gebek (OSVČ)

Mgr. Marcela Zacpalová

Mgr. Ivana Doleželová

JUDr. Gabriela Vilímková (AK)

Mgr. Iveta Sochorová (soukromá osoba)

Mgr. Tomáš Pavlíček (PF UP)                                                                                     

Mgr. David Rašovský (PF UP)                                                                                      

Mgr. Ivana Benešová

Mgr. Jaroslava Pavlíčková (TAS Zlín)

Mgr. Lucia Musilová (Statutární město Olomouc)

Mgr. Iva Elznerová (Statutární město Olomouc)

Mgr. Eva Zakouřilová (Statutární město Olomouc). Název příspěvku: "Mediace v domácím násilí mezi rodiči"

Mgr. Barbara Mercová

Mgr. Martina Šímová

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno, PF) Název příspěvku: Společnost a její právní a neprávní normativní systémy, hodnoty v právu a mediaci

Mgr. Jitka Jordánová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF) Název příspěvku bude upřesněn

Mgr. Daniel Slavík (AK Daniela Slavíka)

Mgr. et Mgr. Petr Polák (Kancelář Veřejného ochránce práv) Název příspěvku: Řešení diskriminačních sporů prostřednictvím mediace- pohled veřejného ochránce práv (equality body)

Mgr. Miroslava Motyčková (Obvodní soud pro Prahu 9)

Mgr. Jana Hošková (AK Hošková)

JUDr. Alena Brožková (ÚMČ města Brna)

Mgr. Kateřina Švajcrová (Mgr. Kateřina Švajcrová, advokátka a zapsaná mediátorka)
Mgr. Bc. Jolana Sedláčková (Ministerstvo spravedlnosti) Název příspěvku: Zkušenosti se zaváděním a průběhem zkoušek mediátora dle zákona o mediaci

Mgr. Alena Staňková (VZP ČR)

Mgr. Alena Zímová (VZP ČR)

JUDr. Ondřej Spáčil (Univerzita Palackého v Olomouci, PF) Název příspěvku: Rodinná mediace - právo dítěte být slyšeno                                                                                                  

Mgr. Zuzana Bořilová

Mgr. Ivana Horká (Okresní soud Karviná)

Mgr. Blažena Suchomelová (UJAK)

Tomáš Elbert (Ministerstvo spravedlnosti)

Dis. Ivana Chudárková (PORTIMO o.p.s.)

JUDr. Petra Jakešová, PhD. (JUDr. Petra Jakešová, Ph.D., advokátní kancelář)

Bc. Kateřina Honusová (JUDr. Petra Jakešová, Ph.D., advokátní kancelář)

JUDr. Petra Vons Janulková (LAW4U)

JUDr. Petr Hampel (JUDr. Petr Hampel) Název příspěvku: Mediace v obchodní praxi

Mgr. Zuzana Ondrůjová (Kancelář veřejného ochránce práv)

PaeDr. Jitka Jilemnická (PaedDr. Jitka Jilemická – KONSENS) – vedení workshopu "Osobnostní typologie v mediační praxi"

Ing. Jaroslav Jilemnický (Centrum mediace sporů a mimosoudních dohod)

JUDr. Klára Drličková (Masarykova univerzita)

Martin Pešek (Martin Pešek, advokátní a mediační kancelář)

Mgr. Jana Doležalová (CMB)

JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.  (JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M., advokát)

PhDr. Nataša Balvínová (soukromá osoba)

Mgr. Anna Kováčová (PF UP). Název příspěvku: Rodinná mediace- právo dítěte být slyšeno

Bc. Jitka Řezaninová (Asociace mediátorů ČR)

Mgr. Jitka Křivohlavá (Aureamedia)

 Mgr. Andrea Dostálová (PMS ČR) Workshop: Mediace mezi pachatelem a obětí

PaedDr. Michal Slavík, PhD. (PF UJEP v Ústí nad Labem) Název příspěvku: Mediace a probace v prostředí školských institucí

Mgr. Jana Hošková (AK Hošková)

Mgr. Eva Pávková (ÚMPOD Brno) Název příspěvku: Specifika mediace přeshraničních sporů

Mgr. Kateřina Cilečková (PF UP)                                                                                

Mgr. Michaela Kašparová (UK)

PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně). Název příspěvku: Mediace v kontextu environmentálních a ekologických problémů

PhDr. Pavlína Vydrželová

Mgr. Martina Ditmarová (PF UP)                                                                                 

Mgr. Bc. Klára Tesaříková (PF UP)                                                                              

JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová (PF UP)                                                               

Mgr. Eva Dohnalová (inBáze, o.s.). Název příspěvku: Perspektivy interkulturní mediace v českém prostředí

Mgr. Katarína Šangalová, Ph.D. (AK). Název příspěvku: Mediácia- alternativa alebo doplnok súdneho konania

Mgr. Vojtěch Benda

Bc. Sabina Nováková (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava). Název příspěvku: Spolupráce mediátora se sociálním pracovníkem v Mediačním centru.

Mgr. Dita Palaščáková (inBáze, o.s.). Název příspěvku: Perspektivy interkulturní mediace v českém prostředí

JUDr. Jana Turoňová (JUDr. Jana Turoňová, zapsaná mediátorka)

Mgr. Veronika Vítková (PF UP)

Radvan Nováček (FPR ZČU)

Mgr. Gabriela Zagyi (MSM)

PhDr. Lenka Poláková (Fond ohrožených dětí- Mediační centrum). Název příspěvku: Rodinná mediace v číslech a barvách

Gabriela Zůbková (UTB FHS)

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. (PF UP). Název příspěvku: …bude upřesněn

Mgr. Petr Podrazil (PF UP)                                                                                          

Mgr. Miloslava Pecháčková (Benotage s.r.o.)

Mgr. Veronika Pochylá (PF UP)

Mgr. Lucia Valentová (PF UP). Název příspěvku: Nařízení o online řešení spotřebitelských sporů aneb kam se ubírá mediace.                                                                                                         

Ing. Mgr. František Oravec, Ph.D. (Mediation). Název příspěvku: Mediacia v edukačnom procese

Adéla Hepová (VELOTRADE CZECH, s.r.o.)

Mgr. Ing. Petra Jelínková (Mgr. Ing. Petra Jelínková, advokát)

Mgr. Ondřej Stehlík (PF UP)                                                                                        

Marcela Mazuráková (PF UP)                                                                                     

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková (Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, AK)

Mgr. MUDr. Markéta Škutová (Mgr. MUDr. Markéta Škutová)

Mgr. Jan Kotula (PF UP)                                                                                             

doc.ThDr.PaedDr.Ing. Gabriel Pal´a, Ph.D. (Gréckokatolícka teologicka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

JUDr. Renáta Dolanská (Gréckokatolícka teologicka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

JUDr. Tomáš Tintěra (PF UP)                                                                                      

Mgr. Dagmar Martinátová (GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.)

Mgr. Jakub Vraník (PF UP)                                                                                          

Barbora Nezdobová (PF UP)                                                                                       

JUDr. Jana Klesniaková (PF MU)

JUDr. Silvia Prepirová (AK)

Bc. Eva Stančeková (bez vysílající organizace)

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (FSS MU)

Mgr. Ing. Veronika Pošiková (Centrum mimosúdneho riešenia sporov- PREVEPO). Název příspěvku: Emocionálna inteligencia - neoddeliteľná súčasť osobnostných kompetencií mediátora.

PhDr. Andrea Matoušková (PMS ČR). Název příspěvku: Mediace mezi pachatelem a obětí - teoretická východiska tohoto restorativního programu

Mgr. Miloslava Hanousková

Mgr. Sylva Štěrbová (PF UP)                                                                                      

Mgr. Iva Proksová (PF UP)                                                                                           

Mgr. Robin Brzobohatý (Mediační Centrum Olomouc, Fond ohrožených dětí). Název příspěvku: ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY: TRANSFORMATIVNÍ MEDIACE VE SVĚTĚ A V ČR - PURPOSE DRIVES PRACTICE: TRANSFORMATIVE MEDIATION IN THE WORLD AND IN THE CZECH REPUBLIC

Mgr. Bibiána Dargová (PF UP)                                                                                    

Mgr. Markéta Sudová (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). Název příspěvku: Mediace v náhradní rodinné péči aneb asistovaný kontakt.

Mgr. Bc. Martina Küchlerová (PF UP).                                                                        

Mgr. Alžběta Wallinová (Probační a mediační služba ČR). Název příspěvku: Mediace mezi pachatelem a obětí.

Mgr. Andrea Vyskočilová (PROMEDIALOG)

 JUDr. Beata Swanová (MC Resolution). Název příspěvku: Mediácia a právne služby

Mgr. Michaela Beláková (PF UP)                                                                                

Mgr. Karel Vlček (PF UP)

JUDr. Lenka Žídková (JUDr. Lenka Žídková, advokátka)

Mgr. Šárka Lokočová

Ing. Jana Karakolevova (MEDIALOG)

Mgr. Petr Ševčík (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

JUDr. Šárka Zusková

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý (PF UP)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (PF UP)

JUDr.Mag.i. Michal Malacka Ph.D.,MBA (PF UP)

JUDr. Maxim Tomoszek Ph.D. (PF UP)

prof. PhDr. Dušan Šimek (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  (Právnická fakulta UK)

JUDr. František Kutlík (Univerzita Komenského Bratislava)

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

prof. Dr. Klaus Tonner (Juristiche Fakultät Universität Rostock)

Mgr. Nathalie Podeyn

Joseph Folger, Ph.D. (Temple University in Philadelphia)

Carlo Mosca, LL.M. (QUADRA, divisione ADR di Tiaki s.r.l., Treviso)

PhDr. Vratislav Strnad

Mgr. Alžběta Wallinová

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. (PDCS)

PhDr. Dana Potočková, MDR (CMI)

PhDr. Andrea Matoušková (PMS)

JUDr. Eva Vaňková (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení). Název příspěvku: Jak se stát odborníkem na řešení mezinárodních sporů

Mgr. Petr Sprintz, LL.M. (PF UP)                                                                     

JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.,( ESI, o.p.s.). Název příspěvku: Od Grundtvigu po Novou šanci aneb zkušenosti z Evropy

Mgr. Tomáš Šperka (PF UP)                                                                

Mgr. Zuzana Sprintz (PF UP)

Mgr. Jiří Slováček (PF UP)

Mgr. Irena Stejskalová (zapsaná mediátorka)

Mgr. Matěj Petrásek (NESS Czech s.r.o.)

Mgr. Jana Olejníčková

Prof. Mag. Dr.  Sascha Ferz (Karl-Franzens-Universität Graz)

Mgr. Štefan Potočňák (PF UP)