Odborné sekce

1. Mediace v kontextu práva a společnosti 

2. Teorie, výzkum a vzdělávání v mediaci 

3. Praxe mediace

 

 

 

 

Vědecký výbor konference

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Labath, PhD.

prof. Dr. iur. Marina Tamm

Assoz. Prof. Dr. Sascha Ferz

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

    

 

Organizační výbor konference

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., vedoucí organizačního výboru

JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

JUDr. Hana Vičarová Hefnerová, Ph.D.