Pozvánka

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

přijměte, prosím, srdečné pozvání na IV. ročník mezinárodní vědecké konference „MEDIACE 2017“, kterou ve dnech 27. – 28. 10. 2017 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s podporou partnerů konference. Konference se koná pod záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D.

Cílem je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek jejího výkonu s doporučením pro další teoretická zkoumání a využití v praxi. Lze očekávat, že nosnými tématy budou zkušenosti s aplikací zákona o mediaci, využívání mediace v praxi a vytváření podmínek pro přístup občanů k mimosoudním metodám řešením sporů, k nimž je Česká republika Evropskou unií vázána.  

Konference bude probíhat ve třech částech. Po úvodních vystoupeních hlavních řečníků budou následovat přednášky ve třech sekcích. Ty jsou tentokrát zaměřeny na společensko-právní aspekty mediace, teorii, výzkum a vzdělávání v mediaci a praxi mediace. Ve třetí části konference proběhnou již tradiční, interaktivně zaměřené workshopy. Součástí konference bude doprovodný program a společenský večer s cimbálovkou v krásných prostorách Pevnosti poznání Univerzity Palackého.

Věřím, že konference bude stejně úspěšná jako ty předcházející a podzimní setkání v Olomouci přinese příjemné okamžiky a plodnou odbornou debatu.

 

Na setkání se těší

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

děkanka PF UP Olomouc