Seznam přihlášených 2013

JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. (Západočeská univerzita v Plzni, PF)

Mgr. Veronika Rajdlová (AK Mgr. Veronika Rajdlová)

JUDr. Hana Potůčková (AK)

Mgr. Bc. Michal Březovják (AK)

Mgr. Mgr. Pavla Ládová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                              

JUDr. Ema Tomšová, Ph.D. (Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.)

PhDr. Květa Hurníková (OA a VOŠS, p.o., Ostrava-Mariánské Hory)

JUDr. Anna Márová, LL.M. (Česká advokátní komora)

Mgr. Lea Dallal 

Zbyněk Filinger

Markéta Pavlová (Městský úřad Nové Město nad Metují)

Mgr. Elena Mešková (Asociace mediátorů ČR)

PhDr. Tatjana Šišková (Asociace mediátorů ČR)

MVDr. Zuzana Růžičková (Honesta, s.r.o.)

Bc. Dana Vrabcová (Asociace mediátorů ČR)

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.

Mgr. Ing. Pavla Ranglová 

Mgr. Olga Hrdinová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

Mgr. Jana Záchová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

Bc. Lucie Bartošová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

JUDr. Jiřina Surynková (AK)

Mgr. Šárka Chytilová (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Mgr. Pavel Bednařík (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Mgr. Veronika Navrátilová (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)

JUDr. Soňa Pospíšilová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                              

Mgr. Petr Prchal (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                                          

Mgr. Žaneta Vítů (AK)

Ing. Pavel Čech (EDUCO CENTRUM s. r. o.)

Mgr. Lucie Butorová (EDUCO CENTRUM s. r. o.)

Šárka Gondeková (student PF UP)                                                                             

Václav Jiřička, PhDr. (Vězeňská služba ČR)

Mgr. Ivo Heger (PF UP)

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M. (PF Univerzita Karlova v Praze)

JUDr. Renáta Dolanská (AK Košice)

Mgr. Marek Juráš (PF UP)                                                                                          

Mgr. Vladimíra Jůzová (TREMEDIAS)

Mgr. Dagmar Ondráčková (TREMEDIAS)

Mgr. Alena Dzurňáková (TREMEDIAS)

Mgr. Andrea Svobodová (bez organizace)

Ing. Petr Hruška (zapsaný mediátor)

Ivana Chudárková, Dis.(PORTIMO o.p.s.)

Mgr. Kamil Raszka (Centrum sociální pomoci Třinec, p.p.)

Mgr. Michaela Kašparová (Univerzita Karlova)

Mgr. Aleš Gebek (OSVČ)

Mgr. Marcela Zacpalová

Mgr. Ivana Doleželová

JUDr. Gabriela Vilímková (AK)

Mgr. Iveta Sochorová (soukromá osoba)

Mgr. Tomáš Pavlíček (PF UP)                                                                                    

Mgr. David Rašovský (PF UP)                                                                                   

Mgr. Ivana Benešová

Mgr. Jaroslava Pavlíčková (TAS Zlín)

Mgr. Lucia Musilová (Statutární město Olomouc)

Mgr. Iva Elznerová (Statutární město Olomouc)

Mgr. Eva Zakouřilová (Statutární město Olomouc)

Mgr. Barbara Mercová

Mgr. Martina Šímová

doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno, PF)

Mgr. Jitka Jordánová (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)

Mgr. Daniel Slavík (AK Daniela Slavíka)

Mgr. et Mgr. Petr Polák (Kancelář Veřejného ochránce práv)

Mgr. Miroslava Motyčková (Obvodní soud pro Prahu 9)

Mgr. Jana Hošková (AK Hošková)

JUDr. Alena Brožková (ÚMČ města Brna)

Mgr. Kateřina Švajcrová (Mgr. Kateřina Švajcrová, advokátka a zapsaná mediátorka)
Mgr. Bc. Jolana Sedláčková (Ministerstvo spravedlnosti)

Mgr. Alena Staňková (VZP ČR)

Mgr. Alena Zímová (VZP ČR)

JUDr. Ondřej Spáčil (Univerzita Palackého v Olomouci, PF)                                                              

Mgr. Zuzana Bořilová

Mgr. Ivana Horká (Okresní soud Karviná)

Mgr. Blažena Suchomelová (UJAK)

Tomáš Elbert (Ministerstvo spravedlnosti)

Dis. Ivana Chudárková (PORTIMO o.p.s.)

JUDr. Petra Jakešová, PhD. (JUDr. Petra Jakešová, Ph.D., advokátní kancelář)

Bc. Kateřina Honusová (JUDr. Petra Jakešová, Ph.D., advokátní kancelář)

JUDr. Petra Vons Janulková (LAW4U)

JUDr. Petr Hampel (JUDr. Petr Hampel)

Mgr. Zuzana Ondrůjová (Kancelář veřejného ochránce práv)

PaeDr. Jitka Jilemnická (PaedDr. Jitka Jilemická – KONSENS)

Ing. Jaroslav Jilemnický (Centrum mediace sporů a mimosoudních dohod)

JUDr. Klára Drličková (Masarykova univerzita)

Martin Pešek (Martin Pešek, advokátní a mediační kancelář)

Mgr. Jana Doležalová (CMB)

JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M.  (JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M., advokát)

PhDr. Nataša Balvínová (soukromá osoba)

Mgr. Anna Kováčová (PF UP)

Bc. Jitka Řezaninová (Asociace mediátorů ČR)

Mgr. Jitka Křivohlavá (Aureamedia)

 Mgr. Andrea Dostálová (PMS ČR)

PaedDr. Michal Slavík, PhD. (PF UJEP v Ústí nad Labem)

Mgr. Jana Hošková (AK Hošková)

Mgr. Eva Pávková (ÚMPOD Brno)

Mgr. Kateřina Cilečková (PF UP)                                                                                

Mgr. Michaela Kašparová (UK)

PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

PhDr. Pavlína Vydrželová

Mgr. Martina Ditmarová (PF UP)                                                                                 

Mgr. Bc. Klára Tesaříková (PF UP)                                                                             

JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová (PF UP)                                                                

Mgr. Eva Dohnalová (inBáze, o.s.)

Mgr. Katarína Šangalová, Ph.D. (AK)

Mgr. Vojtěch Benda

Bc. Sabina Nováková (Fond ohrožených dětí, Mediační centrum Ostrava)

Mgr. Dita Palaščáková (inBáze, o.s.)

JUDr. Jana Turoňová (JUDr. Jana Turoňová, zapsaná mediátorka)

Mgr. Veronika Vítková (PF UP)

Radvan Nováček (FPR ZČU)

Mgr. Gabriela Zagyi (MSM)

PhDr. Lenka Poláková (Fond ohrožených dětí- Mediační centrum)

Gabriela Zůbková (UTB FHS)

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D. (PF UP)

Mgr. Petr Podrazil (PF UP)                                                                                         

Mgr. Miloslava Pecháčková (Benotage s.r.o.)

Mgr. Veronika Pochylá (PF UP)

Mgr. Lucia Valentová (PF UP)

Ing. Mgr. František Oravec, Ph.D. (Mediation)

Adéla Hepová (VELOTRADE CZECH, s.r.o.)

Mgr. Ing. Petra Jelínková (Mgr. Ing. Petra Jelínková, advokát)

Mgr. Ondřej Stehlík (PF UP)                                                                                       

Marcela Mazuráková (PF UP)                                                                                     

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková (Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, AK)

Mgr. MUDr. Markéta Škutová (Mgr. MUDr. Markéta Škutová)

Mgr. Jan Kotula (PF UP)                                                                                            

doc.ThDr.PaedDr.Ing. Gabriel Pal´a, Ph.D. (Gréckokatolícka teologicka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

JUDr. Renáta Dolanská (Gréckokatolícka teologicka fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

JUDr. Tomáš Tintěra (PF UP)                                                                                     

Mgr. Dagmar Martinátová (GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.)

Mgr. Jakub Vraník (PF UP)                                                                                         

Barbora Nezdobová (PF UP)                                                                                      

JUDr. Jana Klesniaková (PF MU)

JUDr. Silvia Prepirová (AK)

Bc. Eva Stančeková (bez vysílající organizace)

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (FSS MU)

Mgr. Ing. Veronika Pošiková (Centrum mimosúdneho riešenia sporov- PREVEPO)

PhDr. Andrea Matoušková (PMS ČR)

Mgr. Miloslava Hanousková

Mgr. Sylva Štěrbová (PF UP)                                                                                     

Mgr. Iva Proksová (PF UP)                                                                                        

Mgr. Robin Brzobohatý (Mediační Centrum Olomouc, Fond ohrožených dětí)

Mgr. Bibiána Dargová (PF UP)                                                                                   

Mgr. Markéta Sudová (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Mgr. Bc. Martina Küchlerová (PF UP).                                                                         

Mgr. Alžběta Wallinová (Probační a mediační služba ČR)

Mgr. Andrea Vyskočilová (PROMEDIALOG)

 JUDr. Beata Swanová (MC Resolution)

Mgr. Michaela Beláková (PF UP)                                                                                

Mgr. Karel Vlček (PF UP)

JUDr. Lenka Žídková (JUDr. Lenka Žídková, advokátka)

Mgr. Šárka Lokočová

Ing. Jana Karakolevova (MEDIALOG)

Mgr. Petr Ševčík (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

JUDr. Šárka Zusková

Mgr. et Mgr. Lukáš Ryšavý (PF UP)

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (PF UP)

JUDr.Mag.i. Michal Malacka Ph.D.,MBA (PF UP)

JUDr. Maxim Tomoszek Ph.D. (PF UP)

prof. PhDr. Dušan Šimek (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  (Právnická fakulta UK)

JUDr. František Kutlík (Univerzita Komenského Bratislava)

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

prof. Dr. Klaus Tonner (Juristiche Fakultät Universität Rostock)

Mgr. Nathalie Podeyn

Joseph Folger, Ph.D. (Temple University in Philadelphia)

Carlo Mosca, LL.M. (QUADRA, divisione ADR di Tiaki s.r.l., Treviso)

PhDr. Vratislav Strnad

Mgr. Alžběta Wallinová

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. (PDCS)

PhDr. Dana Potočková, MDR (CMI)

PhDr. Andrea Matoušková (PMS)

JUDr. Eva Vaňková (Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení)

Mgr. Petr Sprintz, LL.M. (PF UP)                                                                     

JUDr. Lenka Pavlová, Ph.D.,( ESI, o.p.s.)

Mgr. Tomáš Šperka (PF UP)                                                               

Mgr. Zuzana Sprintz (PF UP)

Mgr. Jiří Slováček (PF UP)

Mgr. Irena Stejskalová (zapsaná mediátorka)

Mgr. Matěj Petrásek (NESS Czech s.r.o.)

Mgr. Jana Olejníčková

Prof. Mag. Dr.  Sascha Ferz (Karl-Franzens-Universität Graz)

Mgr. Štefan Potočňák (PF UP)

JUDr. Eva Stehlíková