Program konference 2017

PÁTEK 27. 10. 2017 

9:00 - 10:00       Prezence
10:00 - 10:30     Zahájení konference 
10:30 - 16:30     Hlavní referáty            
 
Mgr. Veronika Navrátilová, Mgr. Petr Navrátil - Mediace a její místo v soudním řízení
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., JUDr. Anna Márová, LL.M. - Judikatura českých soudů ve vztahu k mediaci     
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. – Problematické aspekty prvního setkání se zapsaným mediátorem
Dr. iur. Dr. phil. Karin Sonnleitner - Rechtsstand der Mediation in Österreich
Prof. Dr. Marina Tamm - Mediation in  Deutschland: Mediation bei der Arzthaftung 
Dr. Erdös Istvan, Ph.D.  - Selected issues concerning the law and practice of mediation in Hungary
Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., Doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. - Institucionalizace mediace v České republice. Jak daleko jsme došli? 
PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. - Jak měřit neměřitelné: efektivita mediace a restorativní justice z pohledu kriminologického výzkumu
PhDr. Andrea Matoušková - Mediace mezi pachatelem a obětí - další rozvoj programů restorativní justice v české praxi 
PhDr. Jana Pružinská, Ph.D. – Sociálnopsychologické charakteristiky prístupu mediátora vo vzťahu k výsledku mediácie
Mgr. Vladimír Polák – Interdisciplinární spolupráce ve věcech rodinného práva v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně   

 

17:00 - 18:30   Tematické workshopy 

 

Business mediace (PhDr. Dana Potočková, MDR)
Specifika ko-mediace (Mgr. Jana Záchová, Mgr. Tomáš Zmija)
Riešenie konfliktov v školách – školská a rovesnícka mediácia (Mgr. Dušana Bieleszová)
Mediátor v rodící se interdisciplinární spolupráci (cochemská praxe) (Dipl.-Übers. Markéta Nováková)
Účel řídí praxi: rozdílné využití reflexí, shrnování a dotazování v mediaci (PhDr. Lenka Poláková, Mgr. Robin Brzobohatý)
Komparace právní úpravy mediace (JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA)
 
 
19:00 - 23:30   Společenský večer s rautem
 
 
 

SOBOTA 28. 10. 2017 

8:00 - 9:00        Otevření konferenční místnosti 
9:00 - 10:30      Panelová diskuse na téma "Systém poskytování mediace v ČR" 
11:00 - 13:00    Jednání odborných sekcí 
13:00 - 14:00    Zakončení konference