Program konference 2017

PÁTEK 27. 10. 2017 

8:00 - 9:00       Prezence
9:00 - 9:30       Zahájení konference 
9:30 - 16:00     Hlavní referáty v plénu 
16:30 - 18:00   Tematicky zaměřené workshopy 
19:00 - 23:30   Společenský večer s rautem
 
 

SOBOTA 28. 10. 2017 

8:00 - 9:00        Otevření konferenční místnosti 
9:00 - 10:30      Panelová diskuse
11:00 - 13:00    Jednání odborných sekcí 
13:30 - 14:30    Shrnutí závěrů a zakončení konference
 
Podrobný program bude zveřejněn před konáním konference.