Výstupy z konference

 
Publikačním výstupem ze IV. ročníku konference je recenzovaný sborník ZDE Po vydání byl zaslán ke zhodnocení a možnému zařazení pod prestižní platformu Web of Science, databáze Conference Proceedings Citation Index. 
 

Pokyny pro autory

Příspěvek svým obsahem odpovídá tematickému zaměření konference, přináší nové poznatky v dané oblasti a splňuje všechny formální požadavky. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který těmto podmínkám nevyhovuje. Příspěvek je nutné odevzdat do 30. 11. 2017 na e-mailovou adresu mediaceolomouc@seznam.cz  

 

Požadavky na rukopis

Příspěvek v jednacím jazyku konference (čeština, slovenština, angličtina či němčina) zpracujte dle přiložené šablony ZDE
 

Výstupy ze sekcí