Výstupy z konference

Publikačním výstupem z letošního ročníku konference bude recenzovaný sborník. Po vydání bude zaslán ke zhodnocení a možnému zařazení pod prestižní platformu Web of Science, databáze Conference Proceedings Citation Index. 

 

Pokyny pro autory

Příspěvek svým obsahem odpovídá tematickému zaměření konference, přináší nové poznatky v dané oblasti a splňuje všechny formální požadavky. Editor má právo nezařadit do sborníku příspěvek, který těmto podmínkám nevyhovuje. 
Příspěvek je nutné odevzdat do 30. 11. 2017 na e-mailovou adresu mediaceolomouc@seznam.cz  

 

Požadavky na rukopis

Příspěvek v jednacím jazyku konference (čeština, slovenština, angličtina či němčina) zpracujte dle přiložené šablony ZDE
 

Výstupy ze sekcí