Výstupy z konference

Cílem konference byla interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. Výstupem práce v jednotlivých sekcích jsou doporučení pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi. 
Výstupy
Sekce 1 - Mediace v kontextu práva a společnosti
Výstupy
Sekce 2 - Mediace jako metoda
Výstupy
Sekce 3 - Profese mediátora
Výstupy
Sekce 4 - Aplikační oblasti mediace
 
Každý účastník konference obdržel CD s prezentovanými příspěvky. Zprávy o průběhu a výstupech z konference byly publikovány v odborných časopisech a na webových stránkách: 

Žurnál UP: www.zurnal.upol.cz/pf/zprava/clanek/mediace-alternativa-soudniho-reseni-konfliktu/

Sociální práce: SP3_2013_Socialni_prace_clanek.pdf (356,9 kB)

Webové stránky interkulturní mediace: www.interkulturnimediace.cz/interkulturni-mediace-ve-verejne-sfere-si-ziskala-pozornost-na-mezinarodni-konferenci-o-mediaci-v-olomouci/

Časopis Bulletin advokacie, článek na str. 77 - 79: www.bulletin-advokacie.cz/assets/zdroje/casopis/2013/BA_11_2013_web.pdf

Webové stránky: www.cestakmediaci.cz/novinky/mediace-2013-ohlednuti-za-ii-rocnikem-mezinarodni-vedecke-konference/24

 
Hlavním výstupem z konference je monografie Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů,         jež vyšla v r. 2015 v nakladatelství Leges- www.knihyleges.cz/mediace-a-reflexe-jejich-aktualnich-trendu